Khu đô thị du lịch Phương Mai (Phân khu 05), Khu kinh tế Nhơn Hội được quy hoạch làm khu đô thị – du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp; phát triển các khu dân cư sinh thái với quy mô dân số khoảng 52.082 người.
UBND tỉnh Bình Định mới đây đã có Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch Phương Mai (Phân khu 05), Khu kinh tế Nhơn Hội.
Bán đảo Phương Mai, khu Kinh tế Nhơn Hội.
Bán đảo Phương Mai, khu Kinh tế Nhơn Hội.
Mục tiêu nhằm cụ thể hóa các định hướng của đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề xuất các giải pháp quy hoạch đáp ứng cho nhu cầu đầu tư mới, đặc biệt là Khu đô thị du lịch Phương Mai, phát triển các khu dân cư sinh thái, khu du lịch với mật độ thấp; khai thác tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, đảm bảo phù hợp với chiến lược và cấu trúc phát triển chung của toàn Khu kinh tế.
Đồng thời, đảm bảo khớp nối về mặt tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực lập quy hoạch và các khu vực lân cận, cũng như khớp nối với các quy hoạch của các nhà đầu tư trong phân khu, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững. Làm cơ sở pháp lý để triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng và kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch trên địa bàn.
Khu đô thị du lịch Phương Mai (Phân khu 05) được quy hoạch làm khu đô thị – du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp; phát triển các khu dân cư sinh thái với quy mô dân số khoảng 52.082 người, trong đó khoảng 7.556 người dân và 44.526 khách du lịch; khu du lịch với mật độ thấp và bảo vệ các giá trị tự nhiên hiện hữu của vùng Nam bán đảo Phương Mai.
Địa giới hành chính của dự án thuộc phường Hải Cảng và xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, có giới cận: Phía Bắc giáp Khu Công nghiệp đô thị Nhơn Hội (Phân khu 04); phía Nam giáp biển Đông; phía Tây giáp đầm Thị Nại; phía Đông giáp biển Đông, trên tổng diện tích 1.512,12ha.
UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan công bố công khai đồ án quy hoạch đã được phê duyệt; triển khai xây dựng theo quy hoạch và theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt.
Tháng 9/2019, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ công bố Quyết định Phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội đến năm 2040 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, phạm vi lập quy hoạch diện tích khoảng 14.308 ha, gồm phần hiện hữu trên bán đảo Phương Mai có diện tích khoảng 12.000 ha; phần mở rộng trên địa giới hành chính xã Canh Vinh, huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) có diện tích khoảng 2.308 ha.
Theo quy hoạch, Khu kinh tế Nhơn Hội được chia thành 8 phân khu chức năng, bao gồm: Phân khu 1 – Khu đô thị, du lịch Tân Thanh, Vĩnh Hội; Phân khu 2 – Khu đô thị cửa ngõ Cát Tiến; Phân khu 3 – Khu đô thị du lịch Nhơn Hội; Phân khu 4 – Khu công nghiệp đô thị Nhơn Hội; Phân khu 5 – Khu đô thị du lịch Phương Mai; Phân khu 6 – Đầm Thị Nại; Phân khu 7 – Khu công nghiệp – đô thị Becamex A; Phân khu 8 – Khu đô thị – dịch vụ Becamex B.

Trả lời

0917 58 58 79