Quy Hoạch khu Đô Thị Sinh Thái Nhơn Hội
Quy Hoạch khu Đô Thị Sinh Thái Nhơn Hội

Theo đó, qui mô toàn thành phố là 601,819ha, mang qui mô dân số quy hoạch là 71.327 người. Bao gồm: 08 đơn vị ở mang một số qui định là thành phố du lịch sinh thái mang hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đầy đủ phục vụ một số đơn vị ở; Trong đó, quỹ đất nhà ở phục vụ công nhân cho Khu kinh tế Nhơn Hội mang qui mô 33,46ha, cung ứng cho hơn 10.000 công nhân.

Khu thành phố du lịch sinh thái Nhơn Hội mang bố trí hệ thống: một số quần thể hành chính, công cộng phục vụ chung cho khu đô thị; Khu khách sạn, trọng tâm hội nghị hội thảo để tổ chức một số sự kiện trong nước và quốc tế; Khu phức hợp văn phòng, thương mại; Khu phức hợp văn hóa và Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cao để đào tạo phục vụ Khu kinh tế Nhơn Hội và tỉnh Bình Định.

Hơn nữa còn mang hệ thống công viên cây xanh được bố trí theo dạng tuyến, đưa đến một số thung lũng xanh để phục vụ người trong thành phố và cải tạo vi khí hậu chung cho toàn đô thị. Trên cơ sở đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt, UBND tỉnh Bình Định đã giao cho Ban quản lý Khu kinh tế là cơ quan chủ trì, đầu mối quản lý, kiểm tra việc thực hiện theo quy hoạch, đầu tư thi công theo quy hoạch được duyệt.

khu do thi sinh thai nhon hoi 2 - Quy Hoạch khu Đô Thị Sinh Thái Nhơn Hội

Khu thành phố du lịch sinh thái Nhơn Hội: Đấu giá quyền sử dụng đất 3 dự án đầu tư

Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối mang một số dự án đầu tư phát triển thành phố tại một số phân khu số 2, 4, 9 thuộc Khu thành phố du lịch sinh thái Nhơn Hội (Khu kinh tế Nhơn Hội) vừa được UBND tỉnh ban hành chính thức. Hình thức đấu giá thực hiện kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp mang đấu giá trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp một số cơ quan mang liên quan tổ chức triển khai thực hiện chắc chắn theo quy đinh của pháp luật.

Mục đích quy hoạch một số phân khu nói trên thực hiện theo lựa chọn của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết thi công tỉ lệ 1/500 của Khu thành phố du lịch sinh thái Nhơn Hội là đất ở thành phố và chung cư cao tầng cao cấp. Cụ thể: phân khu số 2 được quy hoạch đất ở đô thị, qui mô gần 361 ngàn m2; phân khu số 4 được quy hoạch đất ở đô thị, qui mô hơn 341 ngàn m2; phân khu số 9 được quy hoạch đất ở chung cư cao tầng cao cấp, qui mô hơn 459 ngàn m2.

Bỏ giá 1.100 tỷ đồng, Phát Đạt trúng đấu giá phân khu số 4 Khu thành phố sinh Thái Nhơn Hội (Bình Định)

Vượt qua 3 NĐT tham dự tại phiên đấu giá, mang việc bỏ giá hơn 1.100 tỷ đồng, Phát Đạt (TPHCM) đã trúng đấu giá phân khu số 4, Khu thành phố sinh thái Nhơn Hội (Bình Định).

Hội đồng tổ chức đấu giá đất tỉnh Bình Định vừa hoàn tất đấu giá phân Khu số 4, dự án Khu thành phố sinh thái Nhơn Hội. Hình thức đấu giá thực hiện kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp và đấu giá trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Theo thông tin, mang 4 NĐT tham dự đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín mang một số mức giá lần lượt là 312 tỷ đồng; 324 tỷ đồng; 420 tỷ đồng và 620 tỷ đồng. Trong đó, giá 620 tỷ đồng là của Phát Đạt. Sau khi mở bán phiếu bỏ giá của một số nhà đầu tư, NĐT bỏ giá 312 tỷ đồng đã bị loại. Còn lại 3 NĐT tiếp tục tham dự phần đấu giá theo hướng bỏ giá lên. Lần lượt một số nhà đầu tư  bỏ giá ban đầu là 324 tỷ đồng và 420 tỷ đồng “rớt giá”.

“Mức giá cuối cộng mà Phát Đạt đưa ra cao hơn NĐT còn lại 12 tỷ đồng nên NĐT này đã mang Khu thành phố số 4”- đại diện phiên đấu giá cho biết.

Khu thành phố sinh thái Nhơn Hội được quy hoạch thành nhiều phân khu, trong đó, phân khu số 4 nằm gần vùng lõi đô thị

Phân khu số 4 được quy hoạch đất ở đô thị, qui mô hơn 341.000 m2. Trước đó, UBND tỉnh Bình Định cũng đã phê duyệt kết quả lựa chọn NĐT thực hiện quy hoạch Dự án Đầu tư phát triển thành phố tại Phân khu số 4 thuộc Khu thành phố du lịch sinh thái Nhơn Hội.

Khu thành phố du lịch sinh thái Nhơn Hội là 1 dự án mới được quy hoạch mang qui mô 600 ha. Theo đồ án Quy hoạch chi tiết thi công mật độ 1/500, mang qui mô hơn 600ha, Khu thành phố du lịch sinh thái Nhơn Hội sẽ mang qui mô dân số 71.327 người. Bao gồm: 8 đơn vị ở mang một số qui định là thành phố du lịch sinh thái mang hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đầy đủ phục vụ một số đơn vị ở; Trong đó, quỹ đất nhà ở phục vụ công nhân cho Khu kinh tế Nhơn Hội mang qui mô 33,46ha, cung ứng cho hơn 10.000 công nhân.

Khu thành phố du lịch sinh thái Nhơn Hội mang bố trí hệ thống: một số quần thể hành chính, công cộng phục vụ chung cho khu đô thị; Khu khách sạn, trọng tâm hội nghị hội thảo để tổ chức một số sự kiện trong nước và quốc tế; Khu phức hợp văn phòng, thương mại; Khu phức hợp văn hóa và Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cao để đào tạo phục vụ Khu kinh tế Nhơn Hội và tỉnh Bình Định. hơn nữa còn mang hệ thống công viên cây xanh được bố trí theo dạng tuyến, đưa đến một số thung lũng xanh để phục vụ người trong đô thị và cải tạo vi khí hậu chung cho toàn đô thị.

Bản Đồ Quy Hoạch Khu Kinh Tế Nhơn Hội

khu do thi sinh thai nhon hoi - Quy Hoạch khu Đô Thị Sinh Thái Nhơn Hội

  • Điều chỉnh QHC XD khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định đến năm 2025
  • Vị trí: Thành phố Quy Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
  • Quy mô: 12.000 ha
  • Chủ đầu tư: Ban QL khu kinh tế Nhơn Hội
  • Quyết định phê duyệt: Số 2528/QĐ-CTUBND ngày 02/10/2009 của UBND tỉnh Bình Định
  • Năm thực hiện: 2007 – 2009

Trả lời

0917 58 58 79